သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ (သေဆုံး) လျော်ကြေးပေးချေခြင်

မန္တလေးတိုင်း၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် 4J-6906 တိမ်းမှောက်၍ ခရီးသည် (၁၀) ဦး သေဆုံးခြင်းအတွက် သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ နစ်နာကြေးငွေများအား အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများသို့ မွန်ပြည်နယ်ရုံ;ခွဲတွင် (၇-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။